Information om Kameraövervakning på Lumaf Företagscenter

Lumaf Företagscenter AB bedriver egen kamera & videoinspelning i fastigheten Lamellen 3.

Vid frågor kontakta Lumaf Företagscenter ab via vårt kontaktformulär: http://www.lumaf.se/kontakt/

 • Kontaktuppgifter till dataskyddsombud (om sådant finns)
 • Lumaf Företagscenter är tillgängligt dygnet runt för alla våra hyresgäster. Men fastigheten är stor och det finns alltid risker med obevakade fastigheter. Vi har därför valt att installera kameraövervakning med inspelning när entréerna är låsta.
 • Enligt dataskyddslagen har vi rätt att kamera och videoinspela på våra egna fastigheter där inga myndigheter bedriver verksamhet.
 • All kameraövervakningen lagras 7 dagar
 • Rättigheter, vilka rättigheter de som registrerats har att begära ut information och få saker raderade
 • Att de registrerade har rätt att klaga hos Datainspektionen om de anser att ni bryter mot avtal, regler eller lagar

Om följande är att anse relevant för er övervakning, behöver även denna information framgå på skylten eller via sajten:

 • Intresseavvägning: Vilka intressen har ni beaktat och vad har ni kommit fram till
 • Är ni skyldiga att kameraövervaka enligt lag eller avtal?
 • Finns det andra än ni som kommer att få tillgång till materialet?
 • Kommer uppgifterna att överföras till tredje land?
 • Kommer uppgifterna att användas till automatiska beslutsfattanden, dvs att en dator utför uppgifter baserat på informationen?