Lagerhotell

Lagerhotell

Lumaf är ett etablderat fastighetsbolag i Umeå som har hyrt ut lager och förvaringslokaler sedan länge men när det blev ett större utrymme tillgängligt i en lättillgänglig fastighet på Västerslätt byggde Lumaf om lokalen till sitt första riktiga lagerhotell. Lagerhotellet på västerslätt blev fort populärt och det har byggts ut allt eftersom, idag finns även många företag som hyresgäster men även många privatpersoner. Idag hyr ett 30-tal företag och privatpersoner förråd i Lumafs moderna lagerhotell på Västerslätt i Umeå.

Magasinering

Lokalerna är ljusa, fräscha och gångarna till förråden är fria så att magasineringen ska gå enkelt. I förrådshotellet finns ett 30 tal varmförråd i olika storlekar som endast hyresgästen har tillgång till. Därför är förråden perfekta för att magasinera bohag eller andra privata tillhörigheter är eftersom alla förråd är insynsskyddade förråd med riktiga väggar och lås. Lumaf har inga extra dolda kostnader för att du ska få komma åt dina magasinerade tillhörigheter. Personal från Lumaf finns på plats varje dag och är det några frågor som dyker upp finns personal tillhands. Förrådslokalen har ett gemensamhetsutrymme med palldragare och annan utrustning för att göra magasineringen i lagerhotellet enklare.

Centralt läge

Lagerhotellet ligger i en lättillgänglig fastighet på Västerslätt som är endast 5 minuters bilfärd från centrum och med gott om utrymmen för att enkelt lasta på och av till förrådet.