Kontorslokaler

Att hitta rätt kontorslokaler i Norrlands huvudstad Umeå oavsett om det är kontorslokal till ett litet, stort eller nytt företag är inte enkelt. Av olika anledningar finns inte gott om bra kontorslokaler med långsiktiga ägare i Umeå. Lumaf är en familjeägt fastighetsbolag med långsiktig syn på förvaltningen av sina fastigheter. I fastighetsbeståndet finns ett stort antal moderna anpassningsbara kontorslokaler i Umeå med olika prisnivåer för alla sorters företag oavsett storlek. Hos Lumaf finns inte de dyraste kontorslokalerna i svårtillgängliga lägen, alla kontorslokaler har gott om parkeringsytor och är lätt för besökare att hitta till.

Kontorsfastigheterna som Lumaf förvaltar i Umeå är belägna på Öst-Teg och Västerslätts Industriområden där hundratals andra företag finns etablerade med tusentals arbetstillfällen. Båda dessa företagsområderna är de mest expansiva i Umeå med olika fördelar, Öst-Teg ligger bredvid Umeå City Airport och Västerslätt är Umeå´s största industriområde där bland annat nya botniabanans bangård är etablerad. Det finns många olika variationer av kontorslokaler att hyra hos Lumaf, vissa har garage och andra med industriutrymmen eller lagerutrymmen medans andra är rena fullt flexibla kontorsfastigheter med bra tillgänglighet med buss, cykel och gångvägar men även gott om parkeringar.

Hos Lumaf Fastigheter finns stor erfarenhet i att anpassa kontorslokaler för företags specifika önskemål och Lumaf inte främmande att anpassa lokalerna för dig och ditt företag.

Oavsett vad du och ditt företag är i behov av för kontorslokal i Umeå bör du kontakta Lumaf Fastigheter för att se vad som kan finnas tillgängligt.


Visa större karta